Oikeudenkäyntikulut laskevat

Kirjoittanut admin 30.08.2012

Riidattomissa velkomis- ja häätöasioissa eli ns. summaarisissa asioissa velallisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärät laskevat
1.9.2012 alkaen.
Lue tästä oikeusministeriön tiedotus asiasta.
Syyskuusta alken kulut kuluttajavelalliselle ovat:
50 €, jos velan pääoma on alle 300 €
80 €, jos velan pääoma on vähintään 300 € mutta
enintään 1 000 €.
Jos velan pääoma yli 1 000 € tai kyseessä on häätö,
on enimmäismäärä 110 €.
Näiden lisäksi Aurum Contactor vaatii velalliselta
haastehakemuskuluja korvattavaksi 60 €.